KIRKISRAK KÖYÜ WEB SİTESİHUN BA XER HATUN

GENCKIRKISRAK

TARIHIMIZ

Ali Haydar ÜLGER Eğitimci - Yazar

KIRKISRAK TARİHİ ÜZERİNE.

Kırkısrak’a yerleşilmeden önce Binboğa Dağları; verimli otlakları, ilikleri donduran suları, ormanlık alanları ile olabildiğince geniş bir coğrafyadır. Dereler, yamaçlar, doğanın tamamı karamuk, kuşburnu,badem,alıç, melem ağacı, yabani kiraz, ahlat(dağ armudu),ayı ekmeği,meşe,tespih ağacı,yaban eriği,çam,ardıç ve diken ardıçlarıyla örtülüydü. Maraş-Pazarcık Cerid Aşireti Hacıbebekler’den Kadirağaoğlu Kırkısrak platosuyla henüz tanışmamış, özgürce dolaşan sürülerle boğalar, bir sevgili değin soylu, nazlı ve çalımlı kısraklar özelliklerini yitirmemiş, Kırkısrak’taki efsanevi yontu konumuna gelmemişti. Öykülenin biçimiyle, Kırkısrak efsanesini aktaracak olursak; değinilen zaman diliminde Semer Dağı (Kır) eteklerinde, Beysekisi’ne konuşlanan Bey’in kısrağı her gün Çandır Dağı eteklerine yayılıma gider. Her akşam, Bey seslendiğinde kısrak kendiliğinden çadıra döner. Günlerden bir akşam bir çok kez seslenmesine karşın kısrağının
dönmediğini gören Bey , bedduada (kötü dua) bulunur. “Kır at yerinde taş olasın” der. Efsane bu ya, kır at tayı ile birlikte bulundukları yerde taş kesilirler. Kısaca öykülenim şekli böyle olan “Kırkısrak” adı, Büyük Köy (Dihe Gır) , Bodo ve Haskut’un (Hasan Yavuz-Hasan Uzun) evlerinden bir kilometre kadar yukarıda Çandır Dağı etekleri Kırkısrak yontusunun bulunduğu
alandır. Moğollar’ın baskıları, ele geçirilen yerlerin acımasızca yağmalanması, Azerbaycan ve Eran mıntıkalarının ele geçmesiyle üçüncü ve en büyük göç dalgası ile Türkmenler, Kürt Aleviler, Kuzey Anadolu’daki halklar, Selçuklular’ın baskısı ve Moğollar’ın işgalleri ile gruplar halinde, yüksek yerlere akın akın gelerek yerleşmek zorunda kalırlar. Selçuklular; göç eden bu halkları birbirleriyle bağlantı kurmasınlar ve devlete karşı birleşmesinler diye Anadolu’nun çeşitli yerlerine küçük birimler halinde yerleştirmeye çalışır.

13.yüzyılın başında Moğollar’ın önünden kaçanlar Erzincan, Dersim, Akçadağ, Maraş gibi yerlere sığınan aşiretler; sırayla Moğollar, İlhanlılar, Osmanlılar tarafından yapılan sayısız zülümler , öldürmeler sonucu bu nedenle ıssız dağlara sığındıkları bir gerçektir.

Osmanlı döneminde de Timurlenk’in yağma ve öldürmelerinde Doğu Kızılbaşları yeniden dağlara; Dersim, Tercan, Refahiye, Boğazlıyan, Koçgiri, Sivas (Hafik- Kangal-Zara) Malatya’nın batısında Akçadağ, Gürün ve Binboğa Dağları’na değin dağılırlar.
Tarihsel belgeler ile Akçadağ-Kürecik yöresi insanlarının sözel anlatımları ile 1243’te Moğollar’ın, 1401’de Timurlenk’in, 1514’te Yavuz Sultan Selim’in baskı ve toplu öldürmelerinden kaçanlar bölükler halinde Akçadağ-Kürecik kırsalına gelip sığındıkları bilinmektedir.
Dr.Nuri Dersimi; “Akçadağ’ın batısına yerleşenler kendilerinin Dersim’den ve Erzincan’dan ayrılma olduklarını öne sürerler. Gelenekleri Dersim ile aynıdır. Bunlar yirmi beş oymak olup en ünlüleri Harunan, Bekran, Balan kabileleridir. Kürtçe’nin Kurmanc lehçesi ile konuşurlar.
İşte dağlarla ova arasında gelip giden Kırkısrak kökeninin dayandığı Akçadağ- Kürecik- Harunuşağı alevi aşiretidir. Bu aşiretin bir kısmı Kemaliye, Ağın üzerinden Baskil’e yönelmiştir. Baskil’deki Şeyh Hasan (Tabanbükü-Şıhıs) aynı  aşirettendir. Bu aşiret 13.yy başlarında yaylak olarak; Maraş, Malatya, Kayseri ve Binboğa Dağlarını kullanırlar. Kışın Halep-Hatay-İslahiye bölgesinde kışlarlar.
Akçadağ bölgesindeki diğer alevi yerleşkelerinin tamamı Fırka-i Islahiye’nin kurulmasıyla dağlık alanlara çekilerek; Kepez, Aksüt (Tepkin), Bekiruşağı, Bilamuşağı (Çakalpınar), Çevirme, Darıca, Demirciler, Körsüleyman, Balhacı (Dutlu), Şemsik (Güneşli), Kelan, HARUNUŞAĞI, Kahyalı (Keğan), Amuklu (Taşevler), Tataruşağı, Kubatuşağı köylerini oluştururlar.
1811’de yayık tokmaklarıyla öldürülen Veliyeddin Paşa olayı yaşanır. Refik Koraltan’ın anlatımlarıyla Kırkısraklılar’ın bölgeden ayrılmaları o tarihe denk gelir ki, kan davası olayları, Oğlan’ın (Lawuk) öldürülmesi, tarla paylaşımları göçe neden olan zayıf olasılıklardır.
Bu aşiretlerin bir bölümü Adana, Besni, Kırşehir bölgesine; Kangal-Kocakurt köyünde (Çuğraşi) Uzunlar’ın, Ceyhan-Kızıldere köyünde Kulutlar’ın, Besni- Santil’de Kalolar’ın, Şemsikler’in (Ateş, Karadağ,Çiftçi) ise çok geniş bir coğrafyada aşretlerinin olduğu bilinmektedir.
Harunuşağı, Hıniuşağı, Hıdıruşağı, Kaluşağı, Topalhasık aşiretlerinin dedeleri Kanlı Budak’tır. Kavgacı ve dik başlılığıyla bilinen aşiret önce Baskil’e sonra Akçadağ bölgesine yerleşirler. Kanlı Budak’ın bir oğlu Kol Mehmet daha sonra sunniliği (Hanefilik) kabul eder.
Körsüleyman’a göç eden Hıdır  şimdiki Bekiruşağı’na, bir söylentiye göre Baskil’den sonradan gelen Harun ise önce Kol köyüne, daha sonra Harunuşağı’na yerleşir. Bekir’in sunni asıllı olmasından dolayı (“Dünden Bu Güne Kırkısrak”adlı yapıtımda ayrıntılı açıklandı) yörede “Malé Baré Tırkan” (Türkler’in Tayfası) da denilir.
Kanlı Budak’ın diğer oğlu Hıni, Sultansuyu kıyısındaki köylerden ayrılarak Harunuşağı köyüne yerleşir. Hıni ve Gule’den beş çocuk dünyaya gelir. Bunlar; Karamici, Karahasan, Memık, Yusuf ve Pındıl’dır. Hıni’nin çocukları Kırkısrak’taki kabilelerin büyük çoğunluğunu oluştururlar.
Zamanla iki kardeş çocukları (Harun - Hıni) arasında yayla ve tarla paylaşımı sonucunda sürtüşmeler yaşanır. Başyurt (Wari Mezin) yaylasında “Oğlan”ın (Lawuk) öldürülmesinden sonra kısmi göçlerin yaşandığı bilinmektedir.
Osmanlı dönemindeki ağır vergiler, halkın eziyet ve baskı görmesi sonucu 1744, 1765, 1813, 1863 yıllarında çok sayıdaki ayaklanmalarda tümü kanlı bastırılmış, insanlar öldürülmüş evler yağmalanmış ve yakılmış, devamında göçler başlamıştır.
         Akçadağ Malatya’nın Arga kazasındadır.
         Daima hükümete isyan arkasındadır.
         Onlar ne vergi verir, ne askere giderdi.
         Jandarma- asker görse hemen isyan ederdi
     1813’te Kırkısraklılar’ın birinci göçünden sonra 1863’te ikinci göç dalgaları  yaşanır.
     Kırkısraklılar Binboğa Dağları’na yerleşmeden önce bu coğrafya Cerid Türkmenleri’nin konaklama ve yaylak yerleri idi.
     Rumi yıl 1210 (Miladi 1794) Harunuşağı’ndan Doğanşehir ilçesinin Polat köyüne, daha sonra Fındık köyüne (7-8 yıl),oradan Elbistan Küçük Yapalak köyüne yerleşen dedelerimiz, burada bir yıl kaldıktan sonra ertesi yıl Afşin’e bağlı Tanır bucağına ve Tanır’ın beş kilometre güneybatısında Maravuz (Dağlıca) yolu üzerindeki Kuruca Han’a yerleşirler. Tanır ve Kuruca Han’da kalan dedelerimizden bir bölümü, iki kış Maravuz’un güneyindeki Hurman (Rumman) Kalesi’nde konaklarlar. Bizanslılar döneminde krallara, prenslere konaklama yeri olan Hurman, bu kez Kırkısraklılar’a önemli bir konaklama yeri olmuştur.
     İnsanlar  gelir; Malatya  Akçadağ’dan, Harunuşağı’ndan,  Kürecik’ten  Elbistan’a, Yapalak’a, Tanır’a, Hurman Kalesi’ne,  Maravuz’a ve sonunda KIRKISRAK’a yerleşmiş olurlar.
      Hicri takvim 835-1300 ya da Miladi 1431-1882 yılarına ait 1100 adet  Tahrir Defteri ve Muhimme Defteri incelendiğinde  yalnızca Kürt Aleviler değil, Türkmenler ve yöreye gelen diğer aşiretler de bu sürgünlerden nasiplerini alırlar.
       Kırkısrak’a gelenler; dağları gibi sert görünümlü, buğday tenli, kaba bıyıklı, sırım gibi insanlar.Kaya gibi sert olan bu insanlar, meşe gibi sık dokulu,ardıç gibi koruyucu,badem gibi dost ve sevecen, Kırkısrak’ın eski doğası kadar güzel, Binboğa Dağları’nın havası değin temiz yürekli, hoşgörülü ve konuksever insanlar…
   *Serkizçayır’dan Kasımlar, Cennan, Mendan, Topal Haydarlar Hınili, Kırmızlar ve Özpolatlar Harunuşağılı’dır.
   *İncirli’den Rıziler  Bekiruşağılı, Çavıkgil  Kadiruşağılı  diğerleri  Harunuşağılı’dır.  
   *Kamalak köyünün tamamı (Kamalak, Ünsal,Hayırlı) Harunuşağılı’dır.
   *Kırkısrak’tan;Karrolar Karranlı (Ekiciler),Virikler Kehelanlı ve Kepezuşağılı’dır. Çağolar; Karrolar ve Viriklerle aynı dönemde göç ederler.
   *Demirciler; Hesinkarlı’dır. (Bu günkü adı Demirciler.)
   *Babürler (Ağıkan ); Akçadağ’a bağlı Kahyalı, Alxıkan (Alğıkan ) ile aynı aşirettendir.
   *Elmaslar (Vakkaslar), Usta (Tuluklar), Korkmazlar, Öksüzler, Bekiri aşiretindendir.
   *Balcılar; Tunceli- Hozat’tan Süleyman-ı aşiretinden oldukları ve bu aşiretlerden Axuçan, Tıtenıkan aşiretleri Kurmanci konuşmaktadırlar.
   *Keleşler, sunni asıllı olup Maravuz kasabasından, oraya da Akçadağ’dan geldikleri bilinir.
   *Ateşler (Melıkler), Çiftçiler (Bayrıklar), Karadağlar (Kosolar) Şemsikan  aşiretinden olup bu aşiret coğrafi olarak geniş bir alana dağılmıştır.
   *Seller (Kolliler); Akçadağ’ın Kol köyünden  geldikleri ve  Aleviliği  sonradan  benimsemişlerdir.
     Kırkısraklılar’ın gelişleri (Karamici-Karahasan) kabileleri dışında, birinci göçten sonra Kürecik’e bağlı diğer köylerden 40-50 yıl içerisinde gruplar halinde Bekiruşağı, Kepez, Şemsık, Kelan, Karran, Çevirme, Alğıkan, Dutlu, Kol, Dümüklü  köylerinden  aralıklarla akın akın ikinci ve üçüncü göçler gerçekleşir. Zamanla bu kabileler dedelerinin adlarıyla ya da ikinci göbekten büyüklerinin ad ya da lakaplarıyla söylenir ve anılırlar. Bu kabileler :
       Ruttukan, Çalıkan, Mıstan, Pındılan, Curan, Kubucuğan, Çaparan, Çelan, Ağıkan, Kındıkan, Kossukan, Ğerelanan, Karran, Bayrıkan, Vıringan, Çağıkan, Karrıkan, Tullukan, Nermıkan, Kosan, Kıttian, Kalan, Memıkan, Kavian, Kulutan, Kullozian, Şahinan, Mıllıkan, Gulukan, Çırçinan, Kuşan, Kotanan, Gudişan, Siriğan, Tolan, Sılemanan, Koman, Kılacığan, Bodıkan, Melıkan, Kapazian, Kollian, Çelcan, Köralian, Mamudan, Karimanan…
        Miladi 1794 yılında Akçadağ- Harunuşağı köyünden başlayan göç onca zorluk, sıkıntı, aşama ve geçiş döneminden sonra bugünkü bölgeyi (Kırkısrak) yurt edinirler. İlk gelenler Büyük Köy (Dihe Gır), Kale mıntıkasında dam, haydan ya da kıl çadırlar kurarak yerleşirler.
       Bölgede asıl egemenliğini sürdüren ve sahiplenen Cerid Aşireti Hacıbebekler’den Kadir Ağaoğlu bölgeye yeni gelen insanlarla iyi ilişkiler içinde olmaya çalışır. Ortak olmaları ve vergilerini vermeleri temelinde toprakları ekip biçerler. Ayakları yere sağlam basan Kırkısraklılar, 1840’lı yıllarda vergi ve ortaklık payını vermeme, 1865’li yıllarda ise gösterdikleri tepki ve karşı koymalarla yöreye sahiplenmenin temelini atmış olurlar.
       1866-1867 yıllarında 80 tosun, 400 koyun bedel ödeyerek Kırkısrak coğrafyasını satın alırlar. O dönemde Kırkısrak Aziziye’ye, Aziziye’de Sivas’a bağlı olduğundan Abo Memet, Deve ve Kalo Sivas’a giderek yaşadıkları bölgeyi kayda geçirip sahiplenirler.
      1794 yılında Malatya’dan başlayan göç uzun bir zaman diliminden sonra, 30 yıl içersinde göçebe yaşamının son bulmasıyla 1816-1820 yıları arasında Kırkısraklılar ancak yerleşik yaşama geçebilirler.
     21.yüzyılda; dünya geneline dağılan  Kırkısraklılar, geçmişten gelen özellikleri, özgün kültürleri ve yaşam biçimleriyle, Kırkısraklı olma bilinci ve tutkusuyla, yaşamlarını sürdükleri değişik ülke coğrafyalarında, baba yurtları Kırkısrak’ın her gün özlemini duydukları bir gerçektir. Saygı ve sevgilerimle…

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: mehmet( mehmet asumbk.ru ), 08.10.2017, 16:59 (UTC):
Benim ogrenmek istedigim aşiret diyarbakir ili dicle ilcesi şingirk köyúndeki aşiret hüseyin şingirik hakkinda bilgi sahibi olan varsa bana dedemin babasini anlatirsa bende kendi aşiretimi bilmiş olurum şimiden teşekürler

Yorumu gönderen: ali şükran çiçek( ali_cicek_38autlook.com ), 10.12.2014, 22:41 (UTC):
Merhaba adaşım ali şükran Deve benim annemmin dedesi kocalardan (mamıkon) benim atalarımın dediği kadarıyla deve dedem ve arkadaşları tapuları almışlar üzerlerine ve köylüler arasında pay etmişler. bu arada çiçek sülalesinde hiç söz edilmemiş (topuzon) bizlerde kırkısraklıyız dedem ali topuz kırkısraktan küçükkabaktepe köyüne daha sonrasındada şimdiki köyümüz olan kayserinin pınarbaşı ilçesine bağlı eskiyassıpınar köyüne göç etmiş bildiğim kadarıylada kürecigin gınıyon aşiretindenmişiz.

Yorumu gönderen: agarözbay( merdo.002hotmail.de ), 02.12.2014, 18:15 (UTC):
slm arkadaslar harun usagını kuran benım atam harun agadır
1200 yıllarında anadoluya göc eden oguzhanın oglullarından yıldızhan ın soyundan gelen avsar türküdür harun agayıllardır sure gelen kavgalardan bıkar aılesını alarak suankı adıyaman ılcesı besnı uzunkuyu köy ü ıle gölbası asagınasırlı köyü yakınlarına yerlesır ve kısa zamanda cevreye hakım olur asagınasırlı köyündekı ceceoglu huseyın pasayla araları acılır makamından kaygılanan ceceoglu sılahlanarak harun agaya ve aılesıne pusu kurar bilezikli kuyu cıvarında karsılasırlar harun aga ve 7 oglu vurulup kuyuya atılır en kücük oglunu dırır dırı kuyuya atarlar pasanında 13 adamı öldürülür olay sonrası uzunkuyu köyü sakınlerı gelır cenazelerı cıkarır bırde cocuk cıkarırlar olmememıstır bu alıdır ayagı sakatlandıgı ıcın sonradan alık denecektır arkadaslar soyumuzun hayatı baca uzun oldugundan sıze yardımcı olacak bütün yönleriyle besnı kıtabı yada cumhurıyet dönemındekı asıretler yada mıllı mucadele kahramanları kaynagından ulasa bılırsınız bu asıret suan hüveydi asıretıdır ve cok sayıda köyleri vardır bu asırettte güneydogu ve doguanadolunun ılk mebusu kuvvaıı mıllıye komutanları cok sayıda mıllet vekıllık yapmıs buyuklerı var hatta cumhurıyet donemınde 10 yıl muhtarlık yapmıs semsı hatunda bu aıledendır.harun aga ve cocukları gölbası asagı nasırlı köyunde ve uzunkuyu köylerınde cok kalmıs sonrakı nesıller o bölgeye komple hukmetmıstır ayrıca kürtlük yoktur gercek türklerdı evlendıklerı hanımlarından bazılarından dolayı kürtlük var soru sormak ısteyen yada daha fazla bılgı ısteyen arkadaslarımıza hertürlü yardımcı olabılırım elımızden geldıgıce allaha emanet olun.

Yorumu gönderen: ibrahim garip( brahim.Garipgmail.fr ), 22.09.2014, 14:10 (UTC):
Selam kirkisiraklilar.Benim kabileme KELCELER derler benim dedemde HARUNUSAGI nda gelip kirkisiraga yerlesmisler ve daha sonra dedem 2 kardesiyle oradan ayrilmis ve bir kardesi kirkisirakta kalmis kalan kardesinin ismi MESTELI CENGIZ olacak ama harunusaginda geldiklerinde SOYISMIMZ ne imis bilemiyorum eger akrabam oldugunu dûsûnen varsa bana birz bilgi verirmisiniz yani Benim Dedemler hangi asirettendir beni lûtfen bilgilendirirseniz sevinirim

Yorumu gönderen: ali gaoglu( ago.tubahotmail.com ), 08.04.2014, 08:49 (UTC):
oraya ilk yerleşen hacibebek mahmut ağadır

Yorumu gönderen: harman( harman44hotmail.de ), 17.10.2013, 14:08 (UTC):
Ben malatya kurecik harunusagi koyundenim soy ismim harman ben sunu bilmek istiyorum biz hangi asiretteniz ve turkmuyuz kurtmuyuz acik getirilseniz sevinirim
Yani cok merak ediyorum hangi ocamdaniz dedelik varmi bazilari diyor biz oguz boylarindan irandangeliyoruz bazilari iirandan geldigimiz kesin dedimiz hep soylermis

Yorumu gönderen: Hacibebek( hacibebekhotmail.com ), 23.05.2013, 16:49 (UTC):
Atalarımızdan zorla aldıgınız topraklara iyi bakın

Yorumu gönderen: admin( ), 27.03.2013, 17:28 (UTC):
kırkısraklılar alevi olmadan önce kürt ve zerdüştdürler şunu da belirteyim zazalarda kürttür saçmalayanlar yorumlarından belli oluyor

Yorumu gönderen: ege( egeea05hotmail.com ), 20.10.2012, 21:26 (UTC):
Kayseri, Sarız ilçesine bağlı olan Kırkısrak köyü tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte,tahminen bundan 200 yıl kadar önce Malatya-Akçadağ ilçesi Kürecik yöresi Harunuşağı köyünden gelenler tarafından kurulmuştur.

Anlatılanlara göre, Harunuşağı köyünde yayla otlatma yüzünden çıkan kavgada karşı taraftan genç ve sevilen Oğlan isimli birinin öldürülmesi üzerine kavgaya taraf olan 7 aile köyden göçmek zorunda kalmış ve bunlar, o tarihlerde boş olan orta Anadolunun Binboğa dağlarına doğru göç etmiştir.Dedelerimizin bu göçleri ile ilgili olarak başkaca sosyal, siyasal veya tarihsel sebep tespit edilmemiştir.

Harunuşağı’ndan göç edenler önce 1 yıl kadar, Afşin’e bağlı şimdiki adı Dağlıca olan Marabuz köyü yakınlarındaki tarihi kalede kalmışlar ve ertesi yıl Ceyhan ırmağının bir kolu olan ırmağı takip ederek Binboğa dağlarının eteklerindeki Kırkısrak yöresine gelmişler ve Aşağı Köy denilen ve köyün ilk kurulduğu yere yerleşmişler. O tarihlerde oldukça sık ormanlık bir alan olan Kırkısrak köyü civarı ve Binboğa dağları Avşar aşireti beylerinden KahramanMaraş’ta bulunan Hacıbebek’e aitmiş. Bir süre sonra, Kırkısrak’a yerleşenler olduğunu duyan Hacıbebek, Köye gelip onlara vergi vermeleri veya arazinin ortak kullanımı karşılığı burada kalabileceklerini söylemiş, dedelerimiz de bunu kabul ederek köyde kalmışlar. Bilahare köylüler, kendilerine olağan üstü yük getiren vergileri ödeyemeyeceklerini Hacıbebek’e bildirmişler ve vergi ödemeyerek buraya yerleşmişler. Daha sonra ormanlık alanı genişleterek yeni tarlalar açmışlar ve nüfusun çoğalması ile birlikte yeni yerleşim yerleri ve mahalleler kurmuşlar

Yorumu gönderen: bektas( rekinbekyahoo.com ), 11.10.2012, 20:35 (UTC):
bu kadar sacmalik olmaz tarihi bilmeden konusuyorsunuz
aleviler kimler nerden gelir bilmeden
zirvalamis arkadas kiskisraklilari zaza olduklarini bile bilmiyor gerisini var sen dusun

Yorumu gönderen: mehmet( memolitrhotmail.de ), 07.03.2012, 22:12 (UTC):
tamamda arkadasim tarihi iyi biliyorsun ama harun usagiginin nerden ve hangikabileden geldiklerini ne erozyonlara ugradiklarini tam olarak yazamamissiniz birkere kürtlükle alakasi yoktur belirli zaman icerisinde zulme ve baskiya aciya mahruz kaldiklarindan kürtlerle iyi diyolog ve anlayis iceriside gecinmislerdir ve o lehceyi yani kürtceyi ögrenmislerdir kürt ler sünidir ler biz aleviyiz ve caferi mesebimiz kürtler aleviyi kürt olarak görmezler iki zit kutup gibiyiz arti ve eksi gibi sacmaliyorsunuz kürtlügü kabul etmekle tarihi ve harun usagini getiripte kürtlüge baglamaniz sacmalik ve sacmalamaktir tarihi iyi arastirin ve öyle yazin insan lari yanlis ve yalanla yönlerini köreltmeyin okey saygilar canlar

Yorumu gönderen: Mehmet ÇAKAN( mcakanbtk.gov.tr ), 14.02.2012, 12:45 (UTC):
Ben Zeynikliyim Gürün İlçesi Alacamezar köyünün çoğunluğu Zeynikli kabilesi diye geçer.
Büyüklerimiz aslımızın Akçadağdan geldiğini söylerler.

Yorumu gönderen: ali kaya( ma_piyamynet.com ), 03.12.2011, 20:22 (UTC):
sevgili site yöneticileri,, öncelikle almanyadan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum,,ben aslen adiyaman gergerli biriyim,, bu köyle ilgilenmemin nedeni ,, isyerime ziyaretime gelen cok saygi duydugum bir ablam zeliha nin köyüdür,, anadoludaki halklarin dili ve kültürü ile ilgileniyorum,,zeliha abla köyden övünerek bahseder sayfayi inceledigimde övünmekte hakli oldugunu gördüm,,asil konu zeliha abla dedesinin bu köye malatyadan göc ettiklerini söylermis,, ve kendilerine dimili derlermis,, cok enteresan geldi,, dimili bilindigi gibi bugün zazalarin konustugu dil zazacadir,, ama zeliha abla kürtce konusuyor, köyün tamamida kürtce konusur dedi,, sasirdim,, bu konuda aydinlatirsaniz sevinirim,, saygilar,,basarilarinizin devamini dilerim

Yorumu gönderen: mehmet( bilgisemskiasireti.com ), 10.09.2011, 12:34 (UTC):
şemsikanlılar hakkında geniş bilgi www.semskiasireti.com adresinde mevcuttur

Yorumu gönderen: sel ali sukran( sel.alisukranhotmail;fr ), 12.06.2011, 17:06 (UTC):
Abo mehmet;Deve ve kalo efendilerinin kayitlari varmidir yoksa siz salladinizmi eger dogru olduguna inaniyorsan sayfada yayinla yoksa neden bu yanlisi yaiyorsunuz acik adres verin size eski tapularin fotokopisini yollayim

Yorumu gönderen: Hüseyin Dalkaya( heuseyin_dalkayahotmail.de ), 18.04.2011, 15:10 (UTC):
Merhaba, ben kepez Demirciler mahallesindenim,Zeynikler bizim orda yasiyorlardi fakat göc etmisler nereye gittikleri bilinmiyor.acaba Cakirlar nan akrabaliklari varmi? Bu konuda bilginiz varmi.Saygilar

Yorumu gönderen: Metin Cakir( cakir.metinhotmail.de ), 08.02.2011, 22:38 (UTC):
Yazmis oldugunuz tarihlerde ZEYNIK asiretide Kepez bölgesine geldikleri bilinir.Acaba Zeynik asireti hakkinda bir biginiz varmi?
Bu konuda bilgi edinirseniz lütfen yazarmisiniz?
Simdiden tesekkürler.
Dostca selam ve saygilar

Yorumu gönderen: wery( weryhotmail.com ), 16.10.2010, 21:01 (UTC):
tarihinizi sikiim a.q mun teröristleri

Yorumu gönderen: Ali PASİN( pasin_alihotmail.com ), 30.03.2010, 07:56 (UTC):
izmirde yaşıyorum.Bekiruşağı aşiretindenim.Aşiretin kökenini araştırmak istiyorum.Sizinle ilşetişime geçmek istiyorum.Dostca selamlarBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:
Bugün 2 ziyaretçi (8 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=